• Fri. Sep 30th, 2022

việt nam và indonesia

  • Home
  • Báo Indonesia cho rằng tuyển Việt Nam có 3 điểm yếu “chí tử” ở hàng thủ

Báo Indonesia cho rằng tuyển Việt Nam có 3 điểm yếu “chí tử” ở hàng thủ

CNN Indonesia nhận định tuyển Việt Nam có ba điểm yếu và tất cả đều nằm ở hàng thủ. Nhận định này đư