• Sat. Oct 8th, 2022

Press Cup 2016

  • Home
  • Lễ bốc thăm Giải bóng đá phong trào các cơ quan báo chí Press Cup 2016

Lễ bốc thăm Giải bóng đá phong trào các cơ quan báo chí Press Cup 2016

29 đội bóng đại diện cho 29 cơ quan báo chí tại khu vực Hà Nội và TP.HCM sẽ tham dự Giải bóng đá phong trào các cơ quan báo…