• Fri. Sep 30th, 2022

Olympic mùa Đông Bắc Kinh: Màn thắp đuốc sẽ “ấn tượng chưa có tiền lệ”

  • Home
  • Olympic mùa Đông Bắc Kinh: Màn thắp đuốc sẽ “ấn tượng chưa có tiền lệ”

Olympic mùa Đông Bắc Kinh: Màn thắp đuốc sẽ “ấn tượng chưa có tiền lệ”

Theo đạo diễn Trương Nghệ Mưu, chương trình khai mạc Olympic Bắc Kinh 2022 hứa hẹn một màn thắp đuốc