• Fri. Sep 30th, 2022

Curacao

  • Home
  • Phóng viên Việt Nam bối rối với yêu cầu như đi dự LHP Cannes của BTC King’s Cup

Phóng viên Việt Nam bối rối với yêu cầu như đi dự LHP Cannes của BTC King’s Cup

Theo đó, BTC King’s Cup 2019 quy định tất cả các phóng viên làm nhiệm vụ dưới sân (chủ yếu là phóng